Sinds April 2017 heeft stichting Assendorperzaken een website.

Stichting Assendorper Zaken is de wijkorganisatie van de wijk Assendorp Zwolle. De stichting heeft als doel: het stimuleren, coördineren en/of ondersteunen van activiteiten op sociaal, cultureel en sociaal-cultureel vlak ter verbetering en instandhouding van de sociale cohesie, het woonklimaat en leefklimaat voor de bewoners van de wijk Assendorp.

Ze organiseren en ondersteunen onder andere koningsdag Assendorp, repair-café Assendorp, sinterklaasintocht Assendorp, Muziek aan het plein, Muziek in de Enk en Nieuwjaarsfeest Assendorp. Daarnaast zijn ze betrokken geweest bij de renovatie van de muziektent op het Assendorperplein en ondersteunen ze Resto van harte met het Kookrestaurant in de Enk.

Om de stichting bekendheid te geven binnen de wijk is er gekozen voor een duidelijke en goed vindbare website, alle suborganisaties kunnen er hun eigen stukjes kwijt. Dit helpt ook bij het bereiken van een groter publiek voor de diverse activiteiten.

Je kunt de website bekijken op : http://www.assendorperzaken.nl/

stichting Assendorperzaken