Je privacy is voor Connect-ed media intermediair bureau van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we hoe we om gaan met privacy.

Connect-ed media intermediair bureau, gevestigd aan minervalaan 22 te Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Connect-ed media intermediair bureau behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.

privacyverklaring connect-ed media intermediair bureau versie 1.1